ทัวร์พม่า

ไปเที่ยวไหนดี ค้นหาเลย?
ราคา ระหว่าง
พบ ทัวร์พม่า 16 โปรแกรม
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
10,900 22 ก.พ. 63 - 16 ต.ค. 63 Nok Air 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 5 ดาว
ดูรายละเอียด
7,777 22 ก.พ. 63 - 24 ต.ค. 63 Nok Air 2วัน 1คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 5 ดาว
ดูรายละเอียด
14,998 22 ก.พ. 63 - 26 มิ.ย. 63 Bangkok Airways 4วัน 3คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
ดูรายละเอียด
8,888 09 ส.ค. 62 - 17 พ.ค. 63 Myanmar National Airlines 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
ดูรายละเอียด
11,900 03 ต.ค. 62 - 29 มี.ค. 63 Myanmar Airways 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 5 ดาว
ดูรายละเอียด
12,999 22 ม.ค. 63 - 13 พ.ย. 63 Bangkok Airways 4วัน 3คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
ดูรายละเอียด
11,999 22 ม.ค. 63 - 13 พ.ย. 63 Bangkok Airways 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
ดูรายละเอียด
14,999 06 ก.พ. 63 - 04 พ.ค. 63 Myanmar Airways 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
30 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 5 ดาว
ดูรายละเอียด
9,999 06 ก.พ. 63 - 26 มิ.ย. 63 Thai Lion Air 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 5 ดาว
ดูรายละเอียด
8,888 06 ก.พ. 63 - 25 มิ.ย. 63 Thai Lion Air 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 4 ดาว
ดูรายละเอียด
8,999 06 ก.พ. 63 - 27 มิ.ย. 63 Thai Lion Air 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
ดูรายละเอียด
6,588 06 ก.พ. 63 - 29 มิ.ย. 63 Thai Lion Air 2วัน 1คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
10 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
ดูรายละเอียด
4,900 14 ก.พ. 63 - 20 มิ.ย. 63 Air Asia 1วัน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
ดูรายละเอียด
3,998 05 มี.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 Nok Air 1วัน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
7 kg
โรงแรมที่พัก
ดูรายละเอียด
14,900 05 มี.ค. 63 - 24 เม.ย. 63 Flydubai 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 5 ดาว
ดูรายละเอียด
11,900 05 มี.ค. 63 - 24 เม.ย. 63 Flydubai 3วัน 2คืน
อื่นๆ
WIFI บนบัส
ไม่มีบริการ
น้ำหนักกระเป๋า
20 kg
โรงแรมที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
ดูรายละเอียด