ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก(เลสโก พิชิตรักซุกสปิตเซ่) 8วัน 5คืน บิน(TG)

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก(เลสโก พิชิตรักซุกสปิตเซ่) 8วัน 5คืน บิน(TG)

นั่งรถไฟไต่เขาและกระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน "ซุกสปิตเซ่" สัมผัสความสวยงาม แสนโรแมนติคที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึงที่ "หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท" เข้าชมความสวยงามภายในของพระราชวังเรสซิเดนซ์มิวนิค และพระราชวังเชินบรุนน์
52,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน-เมืองมิวนิค-พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู-สนามกีฬาอลิอันซ์-พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค-ถนนแม็กซิมิเลียน-จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์-เสามาเรียนเซาเลอ-โอเปร่าเฮ้าซ์-ศาลาว่าการเมืองมิวนิก-มหาวิหารเฟราเอน-เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา
 • วันที่

  3

  เมืองฟุสเซ่น-เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมัน-สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส-จุดพักซอลอัลพินน์-ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์-เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย-บ้านเกิดโมสาร์ท-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
 • วันที่

  4

  เมืองซาลซ์บูร์ก-เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย-หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก-ปราสาทครุมลอฟ-ย่านเมืองเก่า-จัตุรัสกลางเมือง-ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
 • วันที่

  5

  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ-เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-สะพานชาร์ล-ประตูเมืองเก่า-ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย-ถนนสายวงแหวน-โรงละครโอเปร่า-แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
 • วันที่

  6

  เมืองเวียนนา-อาคารรัฐสภา ออสเตรีย-น้ำพุพัลลัส อะธีน่า-พระราชวังเบลวีเดียร์-พระราชวังฮอฟบวร์ค-พระราชวังเชินบรุนน์-โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-ถนนคาร์นท์เนอร์-เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค
 • วันที่

  7

  เมืองเวียนนา-ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
02 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63 52,999 52,999 52,999 12,999 31 จองด่วน
13 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 52,999 52,999 52,999 12,999 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน