ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก..คึกคักคุกคิก 4วัน 3คืน บิน(FD)

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก..คึกคักคุกคิก 4วัน 3คืน บิน(FD)

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
10,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-สวนสนุก The Fantasy Park
 • วันที่

  2

  สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-ลงกระเช้า-ร้านเยื่อไม้ไผ่-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโน้ย-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม-พร้อมทั้งแต่งชุดจักรพรรดิที่ร้านอาหารเย็น
 • วันที่

  3

  เมืองฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-สะพานมังกร
 • วันที่

  4

  เมืองดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพมหานคร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
02 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
03 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 39 จองด่วน
09 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 15,888 15,888 15,888 4,000 39 จองด่วน
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 4,500 39 จองด่วน
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,888 18,888 18,888 4,500 39 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,888 18,888 18,888 4,500 39 จองด่วน
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 4,500 34 จองด่วน
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 15,888 15,888 15,888 4,000 34 จองด่วน
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 34 จองด่วน
01 พ.ค. 63 - 04 พ.ค. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 34 จองด่วน
06 พ.ค. 63 - 09 พ.ค. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 39 จองด่วน
07 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 เต็ม เต็ม
08 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,000 34 จองด่วน
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 10,888 10,888 10,888 4,000 34 จองด่วน
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,000 34 จองด่วน
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,888 11,888 11,888 4,000 34 จองด่วน
29 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน