ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6วัน 4คืน บิน(XJ)

เช็คอินซากุระอินไซ ฟินสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยือนวัดดัง@วัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งสุดแฮปปี้ย่านดังชินจูกุ
28,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  นาริตะ-ชิบะ-ชมซากุระ สวนโคบายาชิ-อิออน-เข้าสู่ที่พัก
 • วันที่

  3

  นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติธรรมชาติ
 • วันที่

  4

  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • วันที่

  5

  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • วันที่

  6

  วัดนาริตะ-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
29 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 28,999 26,999 26,999 8,000 35 จองด่วน
30 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63 28,999 26,999 26,999 8,000 35 จองด่วน
31 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63 29,999 26,999 26,999 8,000 35 จองด่วน
02 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 30,999 26,999 26,999 8,000 35 จองด่วน
03 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 30,999 26,999 26,999 8,000 35 จองด่วน
04 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 30,999 26,999 26,999 8,000 35 จองด่วน
07 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 30,999 26,999 26,999 8,000 35 จองด่วน
09 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 37,999 26,999 26,999 8,000 35 จองด่วน
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 37,999 26,999 26,999 8,000 17 จองด่วน
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 37,999 26,999 26,999 8,000 31 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 35,999 26,999 26,999 8,000 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน