ทัวร์ญี่ปุ่น New Yokoso Universal Studios Japan & Sakura Park 6วัน 4คืน บิน(6วัน 4คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่น New Yokoso Universal Studios Japan & Sakura Park 6วัน 4คืน บิน(6วัน 4คืน)

ขอพรศาลเจ้าสุมิโยะชิ ไทชะ ชมสตรอเบอร์รี่จากฟาร์ม เยี่ยมชมศาลเจ้าสุมิโยะชิ ไทชะหนึ่งในศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประทเศญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิเมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคคันไซ สนุกกับเครื่องเล่นที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน ภูเขาคาจิคาจิ
69,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  ประเทศญี่ปุ่น-เกาะฮอนชู-สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า)-กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่สดจากสวน-ศาลเจ้าสุมิโยะชิ ไทชะ-นครโอซาก้า-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  3

  นครโอซาก้า-สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกระดับโลก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”-จังหวัดมิเอะ-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
 • วันที่

  4

  มิเอะ-เมืองคุวะนะ-สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” (ชมความงามดอกเบโกเนีย-ดอกซากุระ-ดอกทิวทิป)-เมืองนางาชิม่า-อิสระช้อปปิ้งนางาชิม่า แจ๊สดรีมเอ้าท์เล็ต-เมืองชิมิซึ (จังหวัดชิซุโอกะ)
 • วันที่

  5

  ชิซุโอกะ-เมืองมินามิซึรุ (จังหวัดยามานาชิ)-ภูเขาคาจิคาจิ(กระเช้าไฟฟ้า)-มหานครโตเกียว-อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว (ไม่อั้น)
 • วันที่

  6

  โตเกียว-สถานีนากาเมกุโระ-ชมซากุระริมแม่น้ำเมกุโระ-เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ)-อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์-สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศไทย-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
01 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 69,900 65,900 55,900 6,900 24 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน